OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

ADIOC-MAJÁK

Terénní pracovní / vedoucí os

Vítejte…

Na stránkách OS adioc.maják

Naše činnost:

· Protidrogová prevence

· Sociálně– právní ochrana dítěte

· Terénní činnost –poradenství, forma linky důvěry, prevence a diagnostika šikany/týrání.

 

 

· Pouze na území Karlových Varů

· V v ostatních městech :poradenství , zprostředkování pomoci .

· Při oznamování: e-mailem, telefonicky možno i anonymně, ovšem spíše jen v případech svědectví. Při oznamování obětí je lepší oznámit veškeré údaje pro urychlení  vyřízení.

· Pro učitele a výchovné poradce– vykonáváme činnost diagnostiky těchto negativních situací.

·